BioParam© is een eenvoudig topproduct: Simpel & Effectief


Elektronisch ondertekenen | Elektronisch versturen van berichten | Elektronische dossiervorming

Waarom BioParam?

BioParam© is hét antwoord op de allerhoogste eis die de wet stelt aan elektronisch ondertekenen. Gangbare sleutels voor ondertekenen voldoen meestal niet aan de strengste eisen van de wet. BioParam vult die leemte.

De print van het elektronisch ondertekende document is visueel herkenbaar als ondertekend. Concepten zijn duidelijk te onderscheiden van de uiteindelijk definitieve ondertekende versie. BioParam© is geschikt voor het elektronische en het papieren archief.
En van groot belang: documenten die verstuurd worden, kunnen niet door anderen worden meegelezen.

BioParam© is ook geschikt voor het aanleggen en bijhouden van elektronische dossiers. Toevoegen en wegnemen van stukken wordt bijgehouden, zodat er altijd overzicht is over de inhoud van het dossier.

BioParam ondertekenen

BioParam berichten verzenden
BioParam dossiervorming

BioParam over ons